Rodiče a děti,
zapojte se s námi do soutěže ve sběru papíru pořádané akciovou společností Hantály
„Třídíme s Hantáláčkem"

Pravidla soutěže

  1. papír roztříďte
    a/ - noviny, časopisy,brožury
    b/ - lepenka, smíšený papír
  2. papír svažte motouzem a zvažte
  3. vytříděný a svázaný papír přineste ve dnech 20.10. – 22.10. 2014 spodní branou ke kotelně mateřské školy pod stříšku
  4. nahlaste třídní učitelce množství přineseného papíru

Přinesený papír nesmí obsahovat kovy a plasty.

Školky budou finančně odměněny podle množství papíru v přepočtu na jedno dítě.

Chraňme naši přírodu a třiďte s námi

Děkujeme

Děti na výstavě „Dary jižní Moravy" v Ekocentru Trkmanka Velké Pavlovice.

Kompletní fotogalerii najdete zde.

Půjdu už do školy....

Ve středu 25. 6. 2014 se slavnostně rozloučilo 28 dětí s mateřskou školou. Přítomni byli rodiče dětí, jejich nejbližší a ředitel ZŠ RNDr. Ludvík Hanák. V pěkném prostředí na radnici města po krátkém programu, ve kterém se budoucí prvňáčci představili, byli pasováni mečem v rukou pana starosty Ing. Pavla Procházky na školáky a dostali na památku knihu.
Všechny děti se do školy moc těší.
Na závěr si společně zazpívaly píseň o prázdninách, neboť nám tyto již klepou na dveře.
Proto přejeme všem dětem hezké zážitky a rodičům příjemnou dovolenou.

Kompletní fotogalerii najdete zde

Děkujeme našemu zřizovateli Městu Velké Pavlovice a jeho pracovníkům za vybudování nového brouzdaliště. V těchto horkých dnech se v něm mohou děti zchladit.

Kompletní fotogalerii najdete zde.