• Školní vzdělávácí
  program
  zaměřený na prožitek
 • Nadstandardní
  aktivity
 • Příjmené prostředí
  plné pohody
 • Mimořádné
  dny
 • Zkušený kolektiv
  učitelek
  i provozních pracovnic

Nadstandardní aktivity

Tančíme s folklórním souborem „Sadováček" - p. uč. Konečná, Pilátová
Tančíme moderně i country - p. uč. Procházková, Forejtová
Hrajeme a zpíváme - p. uč. Otáhalová, Bálková
Výtvarníček - p. uč. Klašková
Beseda pro rodiče předškoláků    
Edukačně – stimulační skupiny - dle zájmu rodičů

Individuální práce s předškoláky

Gymnastika pro nejmenší

Hrajeme si s angličtinou

 

 

externě

externě 

Individuální logopedická péče
dle pokynů klinického logopeda  

   

                  

Plánované akce v letošním školním roce

 • plavecký výcvik
 • mikulášská besídka
 • vánoční besídka
 • besídky ke Svátku matek
 • oslava Dne dětí
 • masopustní rej
 • návštěva základní školy
 • školní výlet
 • rozloučení s dětmi odcházejícími do ZŠ
 • divadelní představení v MŠ
 • návštěva divadla Radost v Brně
 • návštěva knihovny
 • návštěva ZUŠ
 • výchovné koncerty v MŠ
 • návštěvy ekocentra
 • společné tvoření – dílničky podzimní, vánoční, velikonoční
 • exkurze – rybářská bašta, hospodářský dvorek, stolárna a jiné