• jídelníček a přihlašování/odhlašování stravy na : www.misocz.cz/jidelna/mspavlovice. Přihlašování a odhlašování stravy /oběd nebo odpolední svačina/ v pracovních dnech den předem do 12 hodin      
  • za neomluvenou stravu se neposkytuje žádná náhrada a účtuje se celodenní stravné
  • první den neplánované nepřítomnosti dítěte si můžete stravu vyzvednout  do jídlonosičů  v kuchyni MŠ v době od 12.30 – 12.45 hodin
  • stravné se hradí bezhotovostním stykem společně s úplatou na účet v KB : 86-1833500207/0100 do 15. dne v měsíci
  • seznam alergenů zde