6.00 - 8.15 hodin

příchod dětí do MŠ

8.30 hodin

Budova školy se uzamyká.

/Děkujeme,že dodržujete tento čas, pozdějším příchodem rušíte naši výchovně- vzdělávací činnost./

 

12.30 - 12.50 hodin

Budova se otevírá pro rodiče, kteří vyzvedávají své dítě po obědě.

13.00 - 14.30 hodin

Budova školy je uzamčena.

14.30 - 16.30 hodin

Rozcházení dětí domů.

/Děkujeme, že respektujete provozní dobu školy tak, aby se mohla budova uzamknout v 16.30 hodin./

 

Budova je opatřena zvonky do jednotlivých tříd pro případ, kdy přivádíte dítě po předchozí domluvě v pozdější době.

6.00 - 8.30 hod.

V této době se scházíme s kamarády (v případě domluvy i jinak).

Dále probíhají spontánní nebo řízené, individuální, skupinové či společné tvořivé činnosti dětí, tělovýchovná chvilka, komunitní kruh. Realizujeme plánované činnosti řízené pedagogem, individuální plánované činnosti s předškoláky.

Postupně svačíme, v průběhu dne máme pitný režim.

9.45 – 11.50 hod.

Jdeme se proběhnout a pohrát si ven (nejraději na školní zahradu) nebo vyjdeme na vycházku do okolí města.

12.00 hod.

Už jsme u stolečků a pochutnáváme si na obědě.

od 12.30 hod.

Někdo odchází domů a ostatní si jdou s pohádkou odpočinout. Pro děti s nižší potřebou spánku jsou připraveny náhradní klidové aktivity – volná kresba, pracovní listy, práce s knihou – individuální a logopedická péče.

po 14.15 hod.

Jdeme se nasvačit a potom hrát, zpívat, povídat, kreslit apod., do doby, než se rozejdeme domů.

po 16.30 hod.

Zůstává školka sama a jde spát.

 

Časové údaje jsou pouze orientační, dobu a formu všech činností přizpůsobujeme daným situacím, zájmu, možnostem a chuti dětí.