„S Kamarády na sluníčku i v dešti"

Naše poslání

Jsme zde, abychom umožnili dětem vzdělanostní základ,
který bude dítěti otevírat cestu k celoživotnímu rozvoji, učení
a společenskému uplatnění.

Chceme rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické
i sociální a vést je tak, aby na konci školního období bylo
jedinečnou a relativně samostatnou osobností schopnou
zvládat takové nároky života, které ho v budoucnu
nevyhnutelně očekávají.

Hlavní záměry programu

 • Důraz na individuální přístup ke každému dítěti
 • Rozvíjení schopností, znalostí, dovedností dětí – prostřednictvím plánovaných činností, prací v centrech aktivit a pozorováním
 • Vedení dětí k samostatnému rozhodování, volbě, odpovědnosti
 • Klademe důraz na účast a spolupráci s rodinou

Hlavní cíle programu

 • Vnímat změny, přijímat je, vyrovnat se s nimi
 • Učit se kriticky myslet, rozpoznat problémy, řešit je
 • Být tvůrčí, mít představivost
 • Umět si vybírat a zodpovídat za volbu
 • Vytvářet a získávat zdravé návyky

Témata ŠVP

 1. Kdo jsem a jaký budu
 2. Nejsem tady sám
 3. Objevuji svět
 4. Nechci být stranou
 5. Chci být zdravý